Dopu l'elezioni

ritratto di Nicchi Salvatore

Versione stampabile

Tagghia, ‘ncuodda, cusi e scusi,
stu guviernu cittadinu,
pari can nun vieni a fini.

Vintiquattru, di stù misi,
c’è ‘u cunsiggiu,
ieni u primu, di stù giru,
e un si sapi ancuora nienti.

Vici sinnicu e assessura,
sunnu tutti cù culu ‘e fuora;
cunsigghieri assai vutai
sunnu uora sistimati
comu i cani supra l’ossu.

Maggiuranza un’appi, Saru
picchì a Cruci ci’attuccau,
senza premiu e maggioranza
criru c’à ci trema a panza.

Sunnu tutti sistimati
‘a li blocchi di partenza
certu nò pi’ cuosa diddi
ma pù beni da città.

Vuogghiu viriri, pi’ vieru,
cu si jetta un passu arrieru;
un sugnu pazzu ne’ mmriacu
ma mi pari c’ammurrammu
comu a “fiera” a la marina.

Di stu’ fuossu ‘u nni nisciemo;
sientu puzza di fumieri,
e un vulissi ca finissi, piddavvieru,
comu fù cinc’anni ‘narrieri.

(totò nicchi -19/05/2012)
Tutti i diritti riservati